Hittar du rätt i det nya detaljhandelslandskapet ?

Detaljhandeln genomgår just nu sin kanske största strukturomvandling någonsin och håller i snabbt takt på att ta steget från en småskalig och decentraliserad verksamhet till en professionell och allt mer global industri. Samtidigt är den traditionella värdekedjan på väg att upplösas där rollerna mellan marknadens aktörer kastas om. Vi ser också en kraftig branschblandning där nya koncept, butiksformat och säljformer ständigt utvecklas och växer fram.

Strukturomvandlingen inom handeln innebär både hot och möjligheter för dagens detaljister och leverantörer. Det ställs ständiga krav på förändring, förnyelse och utveckling. Nyckeln till framgång är i mycket att vara välinformerad, inte bara kring vad som händer i den egna branschen utan också samla erfarenheter från andra detaljhandelsområden och från olika geografiska marknader.

MB Affärsutveckling är ett konsultföretag specialiserad på att hjälpa aktörer inom detaljhandeln att anpassa sig till den snabba utvecklingen och skapa nya spännande affärsmöjligheter.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!


Retail News

Månatligt, kostnadsfritt nyhetsbrev om utvecklingen inom detaljhandelsområdet
Läs Retail News för aug 2007: 
"Regnig sommar bra detaljhandelsförsäljning - blir det full fart även under hösten? "
Läs tidigare publicerade Retail News

Aktuellt

MB Affärsutveckling Tfn 0708 34 07 14, Fax 0708 34 07 25  

Vattugatan 13, 111 52 Stockholm E-mail; magnus@mbaffarsutveckling.se