Text Box: Kompetensområden 
MB Affärsutveckling arbetar som fristående och oberoende konsult inom följande kompetensområden: 
Rådgivning i strategi- och strukturfrågor (läs mer)
Föredrag, seminarier och workshops (läs mer)
Utveckling av nya affärskoncept, affärs- och marknadsplaner (läs mer)
Organisationsutveckling, kedjebildning, franchising mm (läs mer)
"Chef/projektledare att hyra", speciellt i nya projekt och i problemsituationer (läs mer)
Styrelseuppdrag (läs mer)
Arrangör av studie- och inspirationsresor (läs mer)
Retail News (läs mer)
Rapporter och publikationer (läs mer)
Exempel på uppdrag vi arbetat med finner du här