Kontakt oss gärna per telefon, fax eller e-mail för en förutsättningslöst diskussion kring hur MB Affärsutveckling kan stötta ditt företag i olika utvecklingsfrågor.

            MB Affärsutveckling   

                Magnus Berthling

                Vattugatan  13              Tel: +46 8 30 18 43

                SE- 111 52 Stockholm  Mobile: +46 7 08 340 714

                magnus.berthling@mbaffarsutveckling.se

Kontakta oss gärna per telefon

Namn:

Jag beställer rapporten ”Det nya detaljhandelslandskapet”  för påseende

Företag:

Ett exemplar för enskild läsning à 2 950 kronor exkl.  

Postadress:

Multiverisionen för spridning inom det egna företag a` 4 950:- exkl. moms moms

E mail:

 Ange antal exemplar: (200:- exkl. moms per exemplar   tillkommer)

Telefon:

 

 Kontakta mig förutsättningslöst.

 

Sätt upp mig på distributionslistan för Retail News (kostnadsfritt)

                 

Skicka Retail News även till följande personer