Text Box: Bakgrund
MB Affärsutveckling grundades 1995 av Magnus Berthling, som tidigare arbetat 14 år som 
VD och marknadschef inom handel och kedjeverksamhet. 
Sedan starten har MB Affärsutveckling arbetat med konsultuppdrag för ett stort antal uppdragsgivare inom olika delar av svensk detaljhandel och bakomvarande leverantörsled. Vi arbetar ofta i nära samverkan med andra konsulter och specialister. Våren 2005 bildades Advizor - ett nätverk av konsulter med inriktning på kedjeverksamhet och utveckling av detaljhandelskoncept. (klicka här för att läsa mer om Advizor)

Affärsidé och arbetsmetoder
Vår affärsidé är att hjälpa och stötta aktörer inom detaljhandeln med affärsutveckling och att offensivt tillvara nya affärsmöjligheter i den snabba marknadsförändring som pågår. Vi arbetar både med övergripande strategirevideringar men också med utveckling av delkoncept eller översyn av avgränsade och specifika verksamhetsgrenar. Insatser som kan vara punktvisa eller pågå under en längre tidsperiod. 
Oavsett uppdragets omfattning eller karaktär är vår arbetsmetod att alltid arbeta utifrån och in. Vi kombinerar ett utomstående perspektiv kring hur marknadsförändringar påverkar företagets situation med en handfast erfarenhet av hur ett detaljhandelsföretag fungerar i den dagliga verkligheten. 
Detta synsätt borgar för ett slutresultat som alltid innehåller konkreta och praktiskt användbara förslag eller väl underbyggda beslutsunderlag inför förändringar av strategier, koncept och övrig verksamhet.
Läs mer om våra arbetsmetoder och kompetensområden.
 

Text Box:  

Bakgrund & CV-  Magnus Berthling